Làm thế nào để kiểm tra các bệnh ung thư vùng đầu cổ?

Làm thế nào để kiểm tra các bệnh ung thư vùng đầu cổ?

Làm thế nào để kiểm tra các bệnh ung thư vùng đầu cổ?

Ung thư vùng đầu cổ là nhóm bệnh ung thư thường gặp nhất, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên. Làm thế nào để phát hiện ung thư vùng đầu cổ và lời khuyên cho một số bệnh nhân.