WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng

WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng
Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng
WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Cứ 5 người nhiễm Covid-19 thì 4 người triệu chứng nhẹ

WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

95% người mắc Covid-19 đã và đang hồi phục


WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 3.

Trẻ em và vị thành niên ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19


WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 4.

Bệnh Covid-19 lây truyền nhanh


WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 5.

Cách bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19

WHO: Cứ 5 người nhiễm Covid-19, 4 người triệu chứng nhẹ, trẻ em ít bị ảnh hưởng - Ảnh 7.

Cập nhật những thông tin nhanh và mới nhất về dịch bệnh covid-19 tại ĐÂY!!

Tác giả: MN