Những điều cần biết về bệnh viêm tủy cắt ngang

Những điều cần biết về bệnh viêm tủy cắt ngang

Những điều cần biết về bệnh viêm tủy cắt ngang

Bệnh viêm tủy cắt ngang tuy là bệnh hiếm gặp nhưng lại gây nguy hiểm cho người bệnh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Sau đây là những thông tin cần thiết mà bạn nên tìm hiểu về bệnh viêm tủy cắt ngang