Căn bệnh có khoảng 16 triệu người Việt mắc: Phải làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Căn bệnh có khoảng 16 triệu người Việt mắc: Phải làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Căn bệnh có khoảng 16 triệu người Việt mắc: Phải làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Bệnh viêm gan ngày càng trở nên phổ biến và nguy hiểm. Vậy người mắc bệnh viêm gan thì cần làm gì trong mùa dịch Covid-19?