Thế nào là viêm màng bồ đào biến chứng?

Thế nào là viêm màng bồ đào biến chứng?

Viêm màng bồ đào là bệnh nhãn khoa phổ biến và có nhiều biến chứng. Vậy thế nào là viêm màng bồ đào và bệnh biến chứng ra sao?