Sociopath là gì? Khác biệt giữa một sociopath và psychopath là gì?

Sociopath là gì? Khác biệt giữa một sociopath và psychopath là gì?

Sociopath là gì? Khác biệt giữa một sociopath và psychopath là gì?

Sociopath cũng là một người nhưng không có sự đồng cảm hay lòng tốt căn bản của con người. Dấu hiệu sociopath là gì? Khác biệt giữa một sociopath và psychopath là gì?
Rối loạn nhân cách là gì? Bạn đã hiểu đúng về bệnh rối loạn nhân cách chưa?

Rối loạn nhân cách là gì? Bạn đã hiểu đúng về bệnh rối loạn nhân cách chưa?

Rối loạn nhân cách là tình trạng sức khỏe của con người, là thứ phát sinh từ bên trong và cách thức nhất quán trong suốt cuộc đời gồm cả suy nghĩ, cảm xúc lẫn hành vi và thái độ của người đó.