Các phương pháp được áp dụng để chẩn đoán viêm phế quản

Các phương pháp được áp dụng để chẩn đoán viêm phế quản

Các phương pháp được áp dụng để chẩn đoán viêm phế quản

Để chẩn đoán viêm phế quản người bệnh sẽ được thực hiện một loạt các xét nghiệm cận lâm sàng cũng như các biện pháp thăm dò chức năng để chẩn đoán viêm phế quản.
Kỹ thuật xét nghiệm máu để chẩn đoán viêm phế quản

Kỹ thuật xét nghiệm máu để chẩn đoán viêm phế quản

Xét nghiệm máu hay xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm cơ bản ở bệnh nhân viêm phế quản. Xét nghiệm máu để chẩn đoán viêm phế quản cũng là điều vô cùng cần thiết.
Kỹ thuật chụp X Quang ngực để chẩn đoán viêm phế quản

Kỹ thuật chụp X Quang ngực để chẩn đoán viêm phế quản

Chụp X Quang ngực để chẩn đoán viêm phế quản, đồng thời chụp X Quang ngực để chẩn đoán viêm phế quản còn giúp các Bác sĩ đánh giá được mức độ tổn thương mà viêm phế quản gây ra cho người bệnh.
Kỹ thuật xét nghiệm đờm chẩn đoán viêm phế quản

Kỹ thuật xét nghiệm đờm chẩn đoán viêm phế quản

Xét nghiệm đờm chẩn đoán viêm phế quản và phân biệt với bệnh nhân mắc lao phổi là biện pháp rất cơ bản, kỹ thuật đơn giản, cho kết quả nhanh, rẻ tiền nên rất phù hợp với các nước đang phát triển như Việt Nam ta.