Phù mạch là gì và phù mạch có nguy hiểm không?

Phù mạch là gì và phù mạch có nguy hiểm không?

Phù mạch là gì và phù mạch có nguy hiểm không?

Phù mạch là một phản ứng miễn dịch của cơ thể có cơ chế phát sinh giống với mề đay nhưng phù mạch nằm sâu trong da và diễn ra trong thời gian ngắn, phù mạch có thể gây cản trở đường thở khiến người bệnh tử vong.