7 thực phẩm cần bổ sung trong các bữa ăn để ngừa ung thư tuyến tụy

7 thực phẩm cần bổ sung trong các bữa ăn để ngừa ung thư tuyến tụy

7 thực phẩm cần bổ sung trong các bữa ăn để ngừa ung thư tuyến tụy

Chúng ta có thể tránh xa ung thư tuyến tụy bằng chính bữa ăn mỗi ngày từ các thực phẩm bổ dưỡng có tác dụng ngừa ung thư tuyến tụy sau đây.