Các cách phòng tránh viêm màng bồ đào ở trẻ em

Các cách phòng tránh viêm màng bồ đào ở trẻ em

Các cách phòng tránh viêm màng bồ đào ở trẻ em

Trẻ em cũng có thể mắc viêm màng bồ đào. Làm sao để phòng tránh viêm màng bồ đào ở trẻ em và bảo vệ đôi mắt của trẻ?