Cách phân biệt hẹp bao quy đầu sinh lý và bệnh lý

Cách phân biệt hẹp bao quy đầu sinh lý và bệnh lý

Cách phân biệt hẹp bao quy đầu sinh lý và bệnh lý

Đều là tình trạng bao quy đầu không tuột xuống bình thường để có thể lộ đầu dương vật nhưng hẹp bao quy đầu sinh lý và bệnh lý lại có những điểm khác biệt dễ nhận thấy.