Banner

nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát

nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát

Các nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát phổ biến nhất

Các nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát phổ biến nhất

Khác với tăng huyết áp nguyên phát không rõ yếu tố gây bệnh, thì nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát lại có thể xác định được. Việc biết rõ nguyên nhân gây bệnh sẽ đem lại hi vọng chữa khỏi hoàn toàn bệnh cao huyết áp cho bệnh nhân.