Cảm giác mù màu là thế nào?

Cảm giác mù màu là thế nào?

Mù màu là thế nào, có phải là chỉ nhìn thấy mọi thứ hai màu đen trắng?
Mù màu có chữa được không?

Mù màu có chữa được không?

Mù màu là bệnh gì và mù màu có chữa được không?