[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19

[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19
Hướng dẫn mới nhất do Bộ Y tế ban hành ngày 23/6/2022 hướng dẫn về tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi và hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

1. Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19

 - Ảnh 1.

Infographic_Hướng dẫn tiêm liều bổ sung vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

 - Ảnh 2.

Infographic_Hướng dẫn tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

 - Ảnh 3.

Infographic_Hướng dẫn tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên

2. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi

Liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi dành cho đối tượng đã tiêm đủ liều cơ bản (mũi 1 và 2) và dùng loại vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho độ tuổi này. 

[Infographic] - Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12-17 tuổi - Ảnh 1.

Infographic - Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vaccine COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi

3. Hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

[Infographic] - Hướng dẫn tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 - Ảnh 6.

Infographic_Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi


http://suckhoehangngay.vn/NewsDetail.aspx
Tác giả: SK