Ung thư biểu mô khoang miệng không nên ăn gì?

Ung thư biểu mô khoang miệng không nên ăn gì?

Ung thư biểu mô khoang miệng không nên ăn gì?

Bên cạnh những thực phẩm mà bệnh nhân ung thư biểu mô khoang miệng nên bổ sung trong quá trình điều trị thì bệnh nhân ung thư biểu mô khoang miệng không nên ăn gì cũng rất quan trọng.
Ung thư khoang miệng nên ăn gì?

Ung thư khoang miệng nên ăn gì?

Bên cạnh việc tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ thì bệnh nhân khi điều trị ung thư khoang miệng cần nhớ vững thêm 2 nguyên tắc nữa đó là dinh dưỡng phù hợp và tinh thần lạc quan. Vậy bệnh nhân mắc ung thư khoang miệng nên ăn gì?