Các dấu hiệu viêm não Nhật Bản cần lưu ý

Các dấu hiệu viêm não Nhật Bản cần lưu ý

Các dấu hiệu viêm não Nhật Bản cần lưu ý

Viêm não Nhật Bản là bệnh đặc biệt nguy hiểm, có thể để lại nhiều di chứng, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Vì vậy, cần lưu ý các dấu hiệu viêm não Nhật Bản dưới đây để phát hiện bệnh sớm