Banner

chăm sóc trẻ sau tiêm chủng

chăm sóc trẻ sau tiêm chủng

Cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng để phát hiện sớm các bất thường

Cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng để phát hiện sớm các bất thường

Phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm chủng là cơ sở để xử lý chúng một cách kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Do đó, cần theo dõi trẻ sau tiêm chủng chặt chẽ và toàn diện tại cả cơ sở y tế và tại nhà giúp phát hiện sớm nhất các bất thường diễn ra.