Bong võng mạc là gì? Tổng hợp chung về căn bệnh bong võng mạc

Bong võng mạc là gì? Tổng hợp chung về căn bệnh bong võng mạc

Bong võng mạc là gì? Tổng hợp chung về căn bệnh bong võng mạc

Bong võng mạc mô tả một tình huống khẩn cấp khi một lớp quan trọng của mô ở mặt sau của mắt kéo ra khỏi lớp của các mạch máu. Cùng tìm hiểu về căn bệnh bong võng mạc là gì và nó nguy hiểm như thế nào?