Tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

Bệnh sốt rét xảy là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người do muỗi Anopheles đốt. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh sốt rét xảy ra ở miền núi.